Powołanie Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli

Wiadomości

Wojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera wręczył powołanie Przewodniczącej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie –  Annie Rasińskiej. Zastępcami zostały osoby związane z Ciechanowem.

Na zastępców powołano dyrektora ciechanowskiej delegatury kuratorium oświaty Jacka Zawiślińskiego. Zastępcami zostały także: Anna Zadrożna – wizytator w ciechanowskim kuratorium i Dorota Cieślińska  – starszy  wizytator  w tej placówce.

 

Fot. MUW

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco