Powstanie kościelna inspekcja ochrony danych osobowych

Wiadomości

Powstanie kościelny odpowiednik GIODO; wierni będą mieli możliwość sprostowania swoich danych osobowych, zawartych w rejestrach kościelnych, wprowadzone ma być także prawo do „bycia zapomnianym” – to tylko niektóre założenia dekretu KEP ws. przetwarzania danych osobowych w Kościele katolickim.

Dekret KEP czeka na razie na zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską – dopiero wtedy stanie się w Kościele katolickim w Polsce obowiązującym prawem.

„Dekret jest wzorowany na przepisach unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i dostosowuje prawo kanoniczne, stosowane do tej pory przez Kościół katolicki w Polsce, do wymogów unijnych” – wyjaśnił ks. Dariusz Walencik członek Zespołu KEP ds. przygotowania regulacji wewnątrzkościelnych dotyczących ochrony danych osobowych cytowany przez Codzienny Serwis Informacyjny PAP

Regulacja KEP wprowadza wiele nowości. Najważniejszą zmianą jest – zdaniem ks. Walencika – ustanowienie nowego, kościelnego organu, który ma czuwać nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

„Administratorzy kościelni mają obowiązek powołania inspektora, który w diecezji lub prowincji zakonnej będzie odpowiedzialny za organizację całego procesu przetwarzania tych danych. Organem nadzorczym i kontrolnym nad inspektorami będzie Kościelny Inspektor Danych Osobowych, którego zadania i kompetencje możemy porównać do tych przysługujących Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych” – poinformował ks. Walencik.

Dodał, że z perspektywy Kościoła katolickiego największą zmianą, którą wprowadza RODO, jest konieczność wykonywania przez proboszczów tzw. analizy bezpieczeństwa danych. „Do tej pory polska ustawa jasno określała warunki, kiedy można przetwarzać dane osobowe i co należy zrobić, by je właściwie chronić. Teraz zmienia się filozofia modelu ochrony danych osobowych. To administrator musi najpierw ocenić, jakie występują zagrożenia, jak może dojść np. do ich wyłudzenia i jakie musi przedsięwziąć środki bezpieczeństwa” – zaznaczył.

22 marca na UKSW odbyło się pierwsze szkolenie liderów, którzy w poszczególnych diecezjach i prowincjach zakonnych będą wprowadzać w życie nowe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. UKSW uruchomił też studia podyplomowe z ochrony danych osobowych w Kościele.

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco