Projekt budżetu Ciechanowa na 2022 rok

Temat dnia, Wiadomości

Prezydent Krzysztof Kosiński przedstawił projekt budżetu Ciechanowa na 2022 rok. Na inwestycje przeznaczone będzie blisko 43 mln zł. Ruszą nowe duże projekty infrastrukturalne w obszarze drogownictwa, ochrony środowiska, przedsiębiorczości, edukacji, sportu i kultury. Największą pozycją są wydatki na oświatę, które wyniosą 65,8 mln zł.

Wśród zaplanowanych inwestycji są: budowa wiaduktu pieszo-rowerowego na Krubinku, odnowienie zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2, modernizacja ul. Asnyka i ul. Dębowej, rozpoczęcie remontu ulic: Skodowskiej-Curie, Rycerskiej, Kmicica, Zagłoby. Nastąpi termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego, budowa obiektu zaplecza sportowego na miejskim stadionie przy ul. 3 Maja. Rozpocznie się rewitalizacja zabytkowego młyna przy ul. Nadrzecznej oraz budowa „Zielonego Targu” przy ul. Płońskiej. Mają zostać stworzone trzy parki kieszonkowe w „Śródmieściu” i na osiedlu „Bloki” oraz ogród społeczny przy ul. Augustiańskiej. Nastąpi trzeci etap modernizacji miejskiego monitoringu oraz doświetlone będą kolejne przejścia dla pieszych. Wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Tatarską a ul. Kopernika oraz ścieżka rowerowa w ul. Powstańców Wielkopolskich. Na cmentarzu komunalnym przy ul. Gostkowskiej pojawi się kolumbarium. Zakończona zostanie budowa nowego miejskiego przedszkola przy ul. Szwanke. Przy Szkole Podstawowej nr 3 powstanie bieżnia lekkoatletyczna oraz przeprowadzona będzie renowacja boiska. We współpracy z samorządem Mazowsza wybudowany zostanie chodnik w ul. Przasnyskiej oraz ruszy pierwszy etap budowy ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Mławskiej. Zaplanowano również przygotowanie dokumentacji technicznych dla nowych inicjatyw władz miasta. Powstaną dokumentacje dla: dalszego rozwoju sieci ścieżek rowerowych, budowy zbiornika retencyjnego w Parku Miejskim Jeziorko, przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Przasnyskiej i ul. Gruduskiej, przebudowy ul. Fabrycznej wraz ze ścieżką rowerową oraz miejscami parkingowymi. We współpracy z SMLW Zamek przeprowadzony będzie remont drogi przy bibliotece na ul. Kicińskiego. Zmodernizowane zostaną ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 6 i Miejskiego Przedszkola nr 8. Nowe oświetlenie pojawi się w ul. Rzeczkowskiej na odcinku od McDonald’sa do ul. Św. Antoniego, ul. Willowej, ul. Tatarskiej i ul. Kaczeńców.

– To budżet nowych wyzwań. Inwestycje, które przeprowadzimy przyczynią się do dalszej odnowy przestrzeni miasta, zwiększenia bezpieczeństwa oraz stworzenia interesujących miejsc przyciągających mieszkańców i turystów. Będą to także projekty prorozwojowe, mogące generować nowe miejsca pracy. Warto podkreślić, że działamy na wielu różnych płaszczyznach. Są inwestycje drogowe, są inwestycje w obszarze ochrony środowiska, przedsiębiorczości, oświaty, sportu i kultury – mówi prezydent Krzysztof Kosiński.

Realizowane będą też kolejne inwestycje Zakładu Wodociągów i Kanalizacji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej, II etap budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rowerowej, budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Złotej, ul. Bursztynowej, ul. Szmaragdowej, ul. Towarowej i ul. Sławika (I etap). Kanalizacja sanitarna powstanie też w ulicach: Przyleśnej, Hubala i Monte Cassino, a sieć wodociągowa w ul. Żytniej i ul. Długiej. Przebudowie poddana zostanie magistrala wodociągowa w ul. Prymasa Tysiąclecia. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej będzie kontynuowało budowę elektrociepłowni na biomasę z turbiną parową i budowę trzeciej kogeneracji gazowej w lokalizacji u. Tysiąclecia. Realizacja tych inwestycji ma na celu wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii i ograniczenie wykorzystywania węgla do produkcji ciepła dla mieszkańców. Działania PEC mają też umożliwić ograniczenie wpływu dynamicznie rosnących kosztów uprawnień do emisji dwutlenku węgla na cenę ciepła w Ciechanowie i zwiększyć możliwości wytwarzania energii elektrycznej przez spółkę. PEC w przyszłym roku kontynuować będzie również prace związane z modernizacją systemu ciepłowniczego w celu ograniczenia strat ciepła na przesyle, w tym planowana jest przebudowa odcinka magistarli ciepłowniczej na sieć preizolowaną w ul. Sikorskiego oraz budowa sieci między ul Mazowiecką a ul. Tysiąclecia. W nadchodzącym roku PEC ma w planach przyłączenie kolejnych 13 budynków do sieci ciepłowniczej. Z kolei Towarzystwo Budownictwa Społecznego zamierza rozpocząć budowę dwóch budynków wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich, które łącznie będą liczyły 100 mieszkań. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych przeprowadzi modernizację schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie.

Z uwagi na zmiany podatkowe procedowane przez rząd i parlament o ponad 4,3 mln zł w stosunku do 2021 roku spadną wpływy miasta z podatku dochodowego od osób fizycznych. Z powodu wzrostu kosztów mediów (energia, gaz, ciepło), podniesienia minimalnego wynagrodzenia czy dodatkowych obciążeń podatkowych dla pracodawców wzrosną wydatki bieżące dla wszystkich jednostek miejskich o 4,4 mln zł. Pogłębia się różnica w finansowaniu oświaty. Subwencja z budżetu państwa rośnie zaledwie o 1,7 mln zł, a wydatki w tym obszarze muszą być zwiększone o 7 mln zł, które pokryje samodzielnie miasto. Zaplanowano większe dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości z powodu planowanej finalizacji sprzedaży mieszkańcom lokali komunalnych z bonifikatami. Z tego tytułu do budżetu miasta ma wpłynąć w 2022 roku 5 mln zł.

Projekt budżetu Ciechanowa będzie procedowany na najbliższej sesji Rady Miasta Ciechanów, która odbędzie się 25 listopada. Miasto jeszcze w tym roku planuje ogłoszenie postępowań przetargowych na część nowo wprowadzonych zadań inwestycyjnych

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco