Radna Magdalena Grelik-Grodecka składa wniosek o rezygnację z posypywania solą chodników

Temat dnia, Wiadomości

Wiceprezydent Iwona Kowalczuk powołuje się na rozporządzenie Ministra Środowiska

-Zwracam się z wnioskiem o rozważenie możliwości ograniczenia  stosowania  soli drogowej w naszym mieście na ulicach i chodnikach, w okresie zimowym. Jak wiadomo sól drogowa negatywnie wpływa na środowisko naturalne, niszczy obuwie, betonowe elementy infrastruktury, powoduje korozję aut, jest niebezpieczna dla zwierząt. Sól co prawda pomaga rozpuścić lód, ale nie powoduje ze jest mniej ślisko i przez to bezpieczniej. Piasek natomiast pozostaje na powierzchni, zwiększa siłę tarcia i nie powoduje skutków ubocznych wymienionych wyżej.  Pragnę zauważyć, że wielu miastach dopuszcza się już stosowanie niewielkiej ilości soli z piaskiem tylko na schodach, kładkach, na nawierzchniach ze spadkiem lub w warunkach gołoledzi  i w czasie opadów marznącego deszczu – wnioskuje radna miejska Magdalena Grelik-Grodecka. Wiceprezydent Iwona Kowalczuk odpowiadając na wniosek przypomina, że Gmina Miejska Ciechanów powierzyła Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości dróg, chodników parkingów, placów publicznych, zatok autobusowych, będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów. I powołuje się na rozporządzenie Ministra Środowiska. – Stosowanie środków niechemicznych oraz chemicznych w postaci stałej oraz środków chemicznych w postaci zwilżonej określone zostało w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005r. Nr 230 poz. 1960), wydanym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Rozporządzenie to określa rodzaje środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych, a także warunki ich stosowania. Wg rozporządzenia środki chemiczne stosuje się do usunięcia gołoledzi i oblodzenia, a także do zapobiegania powstawaniu oblodzenia i śliskości pośniegowej. W rozporządzeniu zawarte zostały szczegółowe warunki stosowania środków niechemicznych i chemicznych oraz ich mieszanin z uwzględnieniem m.in. temperatur, ilości, proporcji, stężeń, dawek oraz powodów i warunków stosowania – czytamy w odpowiedzi.

Fot. pixabay

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco