Radni Gminy Sońsk wygasili mandat radnej

Wiadomości

Rada Gminy Sońsk oceniała zebrany materiał w sprawie w oparciu o zeznania mieszkańców. Chodzi o to, że radny zgodnie z przepisami ustawy nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności nie może zarządzać mieniem komunalnym gminy.

Podstawą do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu zdaniem Rady Gminy był fakt, że Radna Małgorzata Grabowska jest prezesem zarządu stowarzyszenia koła gospodyń wiejskich w Bądkowie od 2012 roku, które to stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w budynku 39A, w świetlicy OSP Bądkowo.

– Jedyną zasadniczą różnicą, dla której się dzisiaj spotykamy to jest to, że prezesem stowarzyszenia w Bądkowie jest Radna Gminy Sońsk. W żadnym innym stowarzyszeniu nie ma prezesa radnego.  I to jest zasadnicza różnica. Ustawa mówi wyraźnie radny nie może prowadzić działalności, zarządzać  działalnością gospodarczą  z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Umowa, która była podpisana ze stowarzyszeniem, którego prezesem jest, czyli zarządza w pełni Małgorzata Grabowska jest w pełni sprzeczne z ustawą. My tu nie mówimy o działalności. Mówimy w aspekcie zgodności ustawy wykonywaniem funkcji radnego gminy. W innych kołach nie będzie takiej sytuacji, ponieważ nie ma radnych, nie było umowy i radny nie zarządzał mieniem komunalnym gminy. Proszę sobie wyobrazić sytuację, gdyby gmina pobudowała dom kultury w Bądkowie, wydała kilkanaście tysięcy złotych, wyposażyła go i określona grupa i radna zarządza  takim majątkiem. Czy ktoś z państwa nie chciałby otrzymać takiego majątku, lub innej świetlicy w prywatne użytkowanie, bo jest radnym i czerpać z tego korzyści. Myślę, że każdy by chciał. Natomiast proszę państwa radny nie może tego robić. Zupełnie inna sytuacją byłaby gdyby Małgorzata Grabowska zrezygnowała z członkostwa zarządu tego stowarzyszenia. Gdyby była sobie jakimś członkiem zwyczajnym, nie byłaby w zarządzie. Nie miałaby wpływu na organizację i zarządzanie. Dzisiaj byłaby zupełnie inna historia. Ja zadaje sobie tylko jedno pytanie. W swoim wystąpieniu Małgorzata Grabowska podkreśla organizowaliśmy. Wystawia pani rachunki czy faktury. To czy oddacie panie to darowizną. To co jest w dokumentach wskazuje do zgłoszenia do urzędu skarbowego – mówił na Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sońsk Wójt Gminy Sońsk Jarosław Muchowski.

Radna próbowała się bronić, wskazując na ilość zorganizowanych imprez. – Widzę, że pan wójt to już wydał wyrok na mnie. Robi pan nagonkę od samego początku – podsumowała radna Małgorzata Grabowska.

Za wygaszeniem mandatu było 9, przeciw 3, 2 wstrzymujące.

Radnej przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje dopiero z dniem uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę. O sprawie będziemy informować na bieżąco.

Fot. UG Sońsk

1 komentarz do “Radni Gminy Sońsk wygasili mandat radnej”

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco