Radni zaapelowali do polskiego rządu o dostrzeżenie problemu

Temat dnia, Wiadomości

Rada Miasta przyjęła podczas ostatniej sesji  stanowisko dotyczące odpadów zalegających na terenie użytkowanym przez spółkę Ventus przy ulicy Fabrycznej 19.

Jak wyjaśniono, Miasto Ciechanów nigdy nie było stroną postępowania i nie posiadało również z mocy prawa kompetencji w odniesieniu do firmy Ventus Sp. z o.o. Pomimo składanych wniosków nigdy nie zostało uznane za stronę postępowania, wielokrotnie jednak podejmowało temat uciążliwości Spółki, prowadzącej instalację przy ul. Fabrycznej. Rosnące na terenie dawnej cukrowni hałdy odpadów, skargi okolicznych mieszkańców, a przy tym docierające decyzje Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zezwalające na przywóz zanieczyszczonych odpadów z Irlandii, były od samego początku podstawą niepokoju miasta o środowisko wokół zakładu i ogromnego zdumienia, że rządowe organy odpowiedzialne za ochronę środowiska akceptują zaistniałą sytuację. Minister Środowiska, będący naczelnym organem ochrony środowiska uchylił decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego, cofającą decyzję na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Tym samym zezwolił na dalsze prowadzenie instalacji przez Ventus Sp. z o.o. na terenie zakładu przy ul. Fabrycznej 19 w Ciechanowie, co doprowadziło do obecnej sytuacji zalegania pryzm odpadów. Radni zaapelowali do polskiego rządu o dostrzeżenie problemu, natychmiastowe zmiany prawne, aby ograniczyć niepokojące przywożenie odpadów z innych państw i ich gromadzenie na terenie naszego kraju, ukrócając proceder tworzenia z Polski składowiska odpadów Europy.

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco