Ratusz z dofinansowaniem na odnowienie zabytkowego młyna

Temat dnia, Wiadomości

Władze miasta pozyskały 4 mln zł dofinansowania na realizację kolejnej miejskiej inwestycji. Odnowę przejdzie zabytkowy młyn przy ul. Nadrzecznej. Po remoncie i rozbudowie powstanie Park Kultury Młyn. Stworzona zostanie również przestrzeń zielona oraz widokowa na obszarze do rzeki Łydyni. Dziś (21 czerwca) Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał miastu wnioskowane środki finansowe.

Wsparcie Samorządu Mazowsza umożliwi miastu odnowienie zabytku, który w ostatnich kilkudziesięciu latach nie był użytkowany i popadał w ruinę. Nowa inwestycja ratusza umożliwi przywrócenie blasku młyna przy ul. Nadrzecznej, nadanie mu nowych funkcji użytkowych oraz stworzenie kolejnej w Ciechanowie funkcjonalnej przestrzeni publicznej. Miasto jest na zaawansowanym etapie przygotowań do realizacji prac. Trwa procedura przetargowa, której celem jest wyłonienie wykonawcy inwestycji. Równocześnie podjęto zabiegi o pozyskanie środków zewnętrznych.

Dziś Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał miastu 4 mln zł dofinansowania na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych – etap II” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

– Prezydent Ciechanowa kolejny raz zaprezentował świetny pomysł na wykorzystanie zaplecza historycznego i walorów naturalnych otoczenia do wykreowania nowego potencjału dla miasta, a także całego regionu. To nie pierwsza inwestycja w Ciechanowie, która umożliwia zachowanie cennych zabytków Mazowsza przy jednoczesnym nadaniu im nowych funkcji. Po odnowieniu ten obiekt z pewnością będzie ważnym miejscem dla rozwoju gospodarki i kultury w województwie – zaznaczył Konrad Wojnarowski, radny Województwa Mazowieckiego.

Rewitalizacja młyna zostanie przeprowadzona zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków. Obejmie odnowienie obiektu, dobudowanie nowej części (budynek dwukondygnacyjny), w której znajdzie się między innymi wielofunkcyjna sala konferencyjna, restauracja i pomieszczenie dla startupów.

Nowe funkcje użytkowe zyska też teren zielony między ul. Nadrzeczną a rzeką Łydynią, gdzie miasto stworzy strefę rekreacyjną z dojściem i punktem widokowym na Zamek Książąt Mazowieckich.

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco