Rehabilitacja dla osób którzy przebyli COVID 19

Temat dnia, Wiadomości

Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii rozpoczyna realizację programu z zakresu ambulatoryjnej rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19.

-Głównym celem programu jest wspomaganie powrotu do zdrowia i aktywności (w tym zawodowej) ozdrowieńców poprzez : poprawę tolerancji wysiłku, zmniejszenie natężenia objawów związanych z przebyciem COVID-19, edukację w zakresie samodzielnego radzenia sobie z objawami związanymi z przebyciem COVID-19. Program obejmuje pacjentów, którzy przebyli COVID 19. Rozpoczęcie rehabilitacji – na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19.  Informacje i zapisy Ciechanowskie Centrum Rehabilitacji ul. Okrzei 8 tel. (23) 672 47 20 – informuje ciechanowski szpital

Fot. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco