RODO

nasz ciechanów

Informacja dla użytkowników portalu ,,Nasz Ciechanów” w związku z wejściem w życie  unijnego Rozporządzenia RODO.

Czym jest RODO i jaki jest jego cel?

RODO, to inaczej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochrony danych osobowych. Nowe przepisy obowiązywać będą od 25 maja
2018 r. Celem RODO jest wprowadzenie lepszej ochrony Twoich danych osobowych, dlatego też chcąc przybliżyć Ci te kwestie, prezentujemy poniższe informacje.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Specjalistyczne Centrum Edukacji EDU-MACH sp. z o.o. NIP 5662012217. Z Administratorem Twoich danych osobowych możesz się skontaktować na różne sposoby:

– pisemnie pod adresem: ul. Wyzwolenia 6/12, 06-400 Ciechanów,

– za pośrednictwem e-mail: naczelny@naszciechanow.pl

– telefonicznie: 535-111-665

Czy powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Nie, nie ma takiej potrzeby. Nasza firma zgodnie z RODO nie musi powoływać Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny 535-111-665 lub pisemnie ul. Wyzwolenia 6/12, 06-400 Ciechanów

Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji na urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie.  Twoje dane osobowe są przetwarzane, aby umożliwić korzystanie z serwisów prowadzonych przez Administratora, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi, informować Cię o treściach i usługach Administratora i jego Partnerów, udostępniać w serwisach przestrzeń reklamową, prowadzić działania marketingu bezpośredniego, zapewniać bezpieczeństwo przetwarzania informacji, zarządzać systemami teleinformatycznymi oraz ochroną lub dochodzeniem roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  1. Prawnie uzasadniony interes Administratora. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników,
  2. W niektórych naszych serwisach podstawą przetwarzania danych osobowych może być zgoda, o czym zawsze zostaniesz poinformowany. Możesz zarządzać zgodą, w tym ją cofnąć.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

Kto będzie odbiorcą Twoich danych osobowych?

Dane, które samodzielnie udostępnisz będą widoczne na portalu „Nasz Ciechanów” dla wszystkich użytkowników odwiedzających stronę. Nie będą widoczne dane IP, do których wgląd w miarę ostatecznej konieczności będzie miał jedynie upoważniony pracownik. Odbiorcą Twoich danych może być także firma informatyczna, która będzie ulepszała nasz serwer. Nie martw się, z taką osobą zawrzemy poufną umowę, w której uregulujemy obowiązek zachowania w tajemnicy posiadanych przez nas danych.

Dziękujemy za przeczytanie niniejszej informacji. Jak widzisz chcemy w jak najlepszym stopniu zabezpieczyć Twoje dane osobowe. Na zakończenie informujemy, że RODO wprowadza dla Ciebie szereg uprawnień o których powinieneś wiedzieć, a mianowicie:

  1. masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale wiązać się to będzie z usunięciem Twojego komentarza i ogłoszenia. Adres IP jest technicznie powiązany z ich treścią,
  2. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, po uprzedniej weryfikacji, że dane te dotyczą Twojej osoby,
  3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację,
  6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z tych uprawnień zapraszamy do kontaktu jak na wstępie.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody  masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e-mailowy, a także telefonicznie, po weryfikacji tożsamości.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco