Rolniku, skorzystaj z rehabilitacji leczniczej w KRUS

Wiadomości

Rolnicy lub renciści, którzy pobierają świadczenia z KRUS mają prawo do rehabilitacji leczniczej. Trzeba spełnić jednak kilka warunków.

Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów, prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacyjnych Rolników (CRR) w Horyńcu Zdrój, Iwoniczu Zdrój, Świnoujściu, Kołobrzegu, Szklarskiej Porębie i Jedlcu.

Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji. Z tego względu rehabilitacja jest adresowana do wszystkich rolników objętych ubezpieczeniem społecznym. Wskazaniami do rehabilitacji leczniczej realizowanej w Centrach są schorzenia narządu układu ruchu oraz choroby układu krążenia.

Na rehabilitację leczniczą skierowana zostaje osoba, która: podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie, podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu, macierzyńskiemu conajmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą oraz ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy.

W celu skorzystania z rehabilitacji leczniczej należy zgłosić się do swojego lekarza po skierowanie. Następnie z wypełnionym dokumentem trzeba udać się do placówki KRUS.

Z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Osoby, które mają ustalone prawo do renty okresowej lub do przedłużonego zasiłku chorobowego mogą ponownie skorzystać z rehabilitacji  po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji.

Pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszt przejazdu do CRR w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego.

Korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco