Rozpoczęcie prac związanych z projektowaniem budżetu na 2022 rok

Temat dnia, Wiadomości

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck informuje, że w związku z rozpoczęciem prac  związanych z opracowaniem projektu budżetu na 2022 rok mieszkańcy gminy za pośrednictwem sołtysów i radnych mogą składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku wnioski do projektu budżetu gminy na rok 2022  w terminie do 30 września br.

Na podstawie złożonych wniosków Burmistrz dokona wyboru najpilniejszych zadań na rok budżetowy 2022 i przedstawi w formie projektu budżetu Radzie Miejskiej.

Fot. UMiG Glinojeck

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco