Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich

Temat dnia, Wiadomości

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Środki przekazane przez rząd można wykorzystać m.in. na budowę żłobków, przedszkoli czy remont dróg – a także inne, niezbędne lokalnie działania.

Środki na naszym terenie trafią do:

1 Sońsk – Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ślubowo – modernizacja dróg poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku ok. 2,6 km w obrębie Ślubowo.

  1. Grudusk – Przebudowa drogi wewn. (zmiana nawierzchni) wraz z montażem 4 lamp solarnych i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla po PGR-owskiego w miejscowości Grudusk.
  2. Regimin – Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną i strefą relaksu w m. Jarluty Duże – obiekt o pow. ok. 350 m2, który zostanie ogrodzony i oświetlony
  3. Gołymin-Ośrodek – Przebudowa drogi gminnej nr 120435W w msc. Nasierowo Dolne na odcinku ok. 800 m (przebudowa ciągu drogowego, budowa chodnika z kostki brukowej na odcinku ok. 400 m, zjazdów, montaż elementów uspokojenia ruchu, przebudowa linii energetycznej).
  4. Grafika. MUW

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco