Samorząd Mazowsza wspiera aktywne gospodynie i inne organizacje pozarządowe

Temat dnia, Wiadomości

Zakup wyposażenia gastronomicznego, aktywizacja i rozwój kobiet czy organizacja festynów i letnich pikników – samorząd Mazowsza wesprze aż 71 kół gospodyń wiejskich i innych organizacji pozarządowych z regionu ciechanowskiego i powiatu przasnyskiego.

 

Samorząd województwa w tym roku przeznaczy blisko 3 mln zł na wsparcie dla 604 organizacji – zaznacza radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski. – Na Mazowszu mamy już prawie 1,3 tys. kół gospodyń wiejskich i innych organizacji pozarządowych, które integrują społeczności lokalne. Chcemy im ułatwić ich działania, dlatego przekazujemy granty, dzięki którym będą mogły działać jeszcze sprawniej – dodaje.

Nowy sprzęt i integracja społeczności lokalnej

Łączne wsparcie dla kół z regionu ciechanowskiego i powiatu przasnyskiego wyniosło blisko 338 tys. zł.  Maksymalne dofinansowanie, jakie mogła uzyskać jedna organizacja, to 5 tys. zł. Pomysłów na zakupy jest wiele. KGW w Regiminie (powiat ciechanowski) stawia na rozwój, KGW w Nowych Czernicach (powiat przasnyski) na aktywizację wiejskiej społeczności, a KGW w Nowym Gralewie (powiat płoński) zorganizuje letni piknik rodzinny.

Lista beneficjentów z subregionu ciechanowskiego i powiatu przasnyskiego:

Lp. Nazwa oferenta/oferentów Tytuł zadania publicznego Gmina Powiat Kwota dotacji
1 Koło Gospodyń Wiejskich w Pomorzu KGW POMORZE – Gospodynie z pasją Opinogóra Górna ciechanowski 5 000,00
2 Koło Gospodyń Wiejskich w Młocku – Kopaczach „Macierzanka” Wyposażenie zaplecza technicznego Koła Gospodyń Wiejskich w Młocku – Kopaczach „Macierzanka” mające na celu usprawnienie działań statutowych i własnych organizacji Ojrzeń ciechanowski 5 000,00
3 Koło Gospodyń Wiejskich w Ojrzeniu „Ojrzenianki” Wyposażenie Koła Gospodyń Wiejskich „Ojrzenianki” w sprzęt umożliwiający realizację zadania „Wsparcie kobiet nieaktywnych społecznie zamieszkujących Gminie Ojrzeń” Ojrzeń ciechanowski 4 598,98
4 Koło Gospodyń Wiejskich w Targoniach Aktywne Kobiety z Targoń w sieci Regimin ciechanowski 5 000,00
5 Koło Gospodyń Wiejskich w Grudusku Wzmocnienie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Grudusku poprzez zakup niezbędnego wyposażenia Grudusk ciechanowski 5 000,00
6 Stowarzyszenie Kobiet w Sońsku Aktywizacja i rozwój kobiet w dziedzinie kulinarnej – integracja społeczna Sońsk ciechanowski 5 000,00
7 Koło Gospodyń Wiejskich w Sońsku Aktywizacja i rozwój kobiet Sońsk ciechanowski 5 000,00
8 Koło Gospodyń Wiejskich w Kołakach Wielkich Rozwój działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Kołakach Wielkich poprzez udział w warsztatach i zakup wyposażenia Grudusk ciechanowski 5 000,00
9 Koło Gospodyń Wiejskich w Wiksinie Rozwój działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Wiksinie poprzez zakup wyposażenia Grudusk ciechanowski 3 200,00
10 Koło Gospodyń Wiejskich „CZAROWNICE” w Bądkowie „Czarowanie – gotowanie” Zakup niezbędnego wyposażenia dla KGW „Czarownice” w Bądkowie Sońsk ciechanowski 5 000,00
11 Koło Gospodyń Wiejskich „Nowalijki” w Szulmierzu Zakup wyposażenia zaplecza technicznego dla KGW „Nowalijki” w Szulmierzu Regimin ciechanowski 5 000,00
12 Koło Gospodyń Wiejskich w Regiminie Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe z Gminy Regimin stawiają na rozwój Regimin ciechanowski 5 000,00
13 „PRO QLTURA” Koło Gospodyń Wiejskich w Rydzewie Zwiększenie potencjału KGW „PRO QLTURA” poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt Ciechanów ciechanowski 5 000,00
14 Koło Gospodyń Wiejskich w Ciemniewie Rozwój KGW w Ciemniewie Sońsk ciechanowski 4 360,00
15 Koło Gospodyń Wiejskich „MUFFINKI” w Łopacinie Słoneczna zabawa Sońsk ciechanowski 5 000,00
16 Koło Gospodyń Wiejskich w Kraszewie „KRASZEWIANKI” Poprawa standardu realizacji celów Koła Gospodyń Wiejskich w Kraszewie KRASZEWIANKI poprzez doposażenie zaplecza kuchennego w zastawę stołową i dekoracje stołu Ojrzeń ciechanowski 3 435,00
17 Koło Gospodyń Wiejskich w Kołaczkowie Kołaczków – wieś z pomysłem Opinogóra Górna ciechanowski 4 578,00
18 Koło Gospodyń Wiejskich w Przywilczu Wzmocnienie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Przywilczu poprzez zakup niezbędnego wyposażenia Grudusk ciechanowski 5 000,00
19 Koło Gospodyń Wiejskich w Rąbieżu Gruduskim Rozwój działalności Koła Gospodyń Wiejskich Rąbieżu Gruduskim poprzez zakup wyposażenia Grudusk ciechanowski 5 000,00
20 Koło Gospodyń Wiejskich w Żarnowie Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich w Żarnowie Grudusk ciechanowski 5 000,00
21 Koło Gospodyń Wiejskich w Radomce „Radomianki” Integracja i rozwój dla Radomki Regimin ciechanowski 5 000,00
22 Koło Gospodyń Wiejskich w Zygmuntowie Zakup wyposażenia gastronomicznego dla Koła Gospodyń Wiejskich w Zygmuntowie Glinojeck ciechanowski 5 000,00
23 Koło Gospodyń Wiejskich w Łysakowie Aktywizacja i rozwój Koła Gospodyń Wiejskich w Łysakowie Grudusk ciechanowski 5 000,00
24 Koło Gospodyń Wiejskich w Sosnowie Doposażenie w niezbędny sprzęt Koła Gospodyń Wiejskich w Sosnowie Opinogóra Górna ciechanowski 4 600,00
25 Koło Gospodyń Wiejskich w Bogurzynie „Bogurzynianki” Stworzenie stoiska promocyjnego Wiśniewo mławski 4 690,00
26 Koło Gospodyń Wiejskich Stare Kosiny Wspieranie rozwoju gospodyń, dzieci i pozostałych mieszkańców poprzez edukację i zabawę Wiśniewo mławski 5 000,00
27 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Dąbkowiacy” Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie Stupsk mławski 3 800,00
28 Stowarzyszenie „Amicus” Gminy Dzierzążnia Wsparcie dla Amicus Dzierzążnia płoński 3 700,00
29 Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Kołozębiu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” zadanie 2 – Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie Sochocin płoński 5 000,00
30 Koło Gospodyń Wiejskich w Postróżu Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich w Postróżu na potrzeby organizacji i promocji przedsięwzięć służących społeczności wiejskiej Naruszewo płoński 5 000,00
31 Koło Gospodyń Wiejskich w Skarżynie Rozwój społeczności Skarżyna poprzez zakup klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Płońsk płoński 5 000,00
32 Koło Gospodyń Wiejskich w Arcelinie Rozwój Koła Gospodyń Wiejskich poprzez zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Arcelin Płońsk płoński 5 000,00
33 Koło Gospodyń Wiejskich „W kobiecym gronie” w Nowym Radzikowie Festyn rodzinny Czerwińsk nad Wisłą płoński 4 950,00
34 Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Gralewie Letni Piknik Rodzinny Raciąż płoński 5 000,00
35 Koło Gospodyń Wiejskich w Szerominku Rozwój Koła Gospodyń Wiejskich poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szerominek Płońsk płoński 5 000,00
36 Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Słoszewie Kolonii Rozwój Koła Gospodyń Wiejskich poprzez zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Słoszewo-Kolonia Płońsk płoński 5 000,00
37 Koło Gospodyń Wiejskich Ciecierzanki Zakup wyposażenia kuchennego i gospodarczego dla KGW Ciecierzanki Raciąż płoński 5 000,00
38 Koło Gospodyń Wiejskich w Uniecku Zakup wyposażenia dla KGW Unieck Raciąż płoński 5 000,00
39 Koło Gospodyń Wiejskich w Krajkowie Zakup wyposażenia dla KGW w Krajkowie Raciąż płoński 5 000,00
40 Aktywni Seniorzy – Koziebrody Zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Aktywni Seniorzy w Koziebrodach Raciąż płoński 5 000,00
41 Koło Gospodyń Wiejskich w Kraśniewie Zakup wyposażenia dla KGW w Kraśniewie Raciąż płoński 5 000,00
42 Koło Gospodyń Wiejskich w Kraszewie – Gaczułtach Zakup wyposażenia do pomieszczeń Koła Gospodyń Wiejskich w Kraszewie Gaczułtach Raciąż płoński 1 000,06
43 Koło Gospodyń Wiejskich Mała Wieś Zakup wyposażenia gastronomicznego dla KGW Mała Wieś Raciąż płoński 5 000,00
44 Koło Gospodyń Wiejskich w Kodłutowie Zakup wyposażenia do pomieszczenia KGW w Kodłutowie Raciąż płoński 5 000,00
45 Koło Gospodyń Wiejskich „Kobiety Pracujące” w Koziebrodach Zakup wyposażenia do pomieszczeń KGW w Koziebrodach Raciąż płoński 5 000,00
46 Koło Gospodyń Wiejskich Szapsk „My Kobiety” My Kobiety wiemy jak… Raciąż płoński 5 000,00
47 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Raciąskiej „Ziemowit” w Raciążu Doposażenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Raciąskiej „Ziemowit”, w celu umożliwienia realizacji działalności statutowej Raciąż płoński 5 000,00
48 Koło Gospodyń Wiejskich w Kaczorowach Zakup strojów z logotypem dla KGW w Kaczorowach Raciąż płoński 5 000,00
49 Koło Gospodyń Wiejskich w Cieciórkach Starzy i młodzi – Śpiewamy RAZEM Płońsk płoński 2 999,00
50 Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu Wspieranie rozwoju aktywnych społecznie gospodyń poprzez doposażenie pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu Raciąż płoński 5 000,00
51 „Jednorożec robi co może” Robimy co możemy! Jednorożec przasnyski 5 000,00
52 Koło Gospodyń Wiejskich w Przysowych Zamieszajmy w kulturowym tyglu! Chorzele przasnyski 5 000,00
53 Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Jednorożcu Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie Jednorożec przasnyski 5 000,00
54 Koło Gospodyń Wiejskich w Czernicach Borowych Tworzymy kuchnię marzeń Czernice Borowe przasnyski 5 000,00
55 Koło Gospodyń Wiejskich Żelaźnianki to Kurpianki w Żelaznej Rządowej Cyfrowe Żelaźnianki Jednorożec przasnyski 5 000,00
56 Koło Gospodyń Wiejskich w Rudnie Jeziorowym Smaki tradycji – Dzień Chleba Krzynowłoga Mała przasnyski 5 000,00
57 Koło Gospodyń Wiejskich w Grójcu Aktywizacja i rozwój członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Grójcu Czernice Borowe przasnyski 5 000,00
58 Koło Gospodyń Wiejskich w Nowych Czernicach Aktywizacja społeczności wiejskiej Czernice Borowe przasnyski 5 000,00
59 Koło Gospodyń Wiejskich Ulatowo Pogorzel Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie Jednorożec przasnyski 5 000,00
60 Koło Gospodyń Wiejskich w Węgrze Na szlaku smaku Czernice Borowe przasnyski 5 000,00
61 Koło Gospodyń Wiejskich w Lesznie Zakup sprzętu i wyposażenia Przasnysz przasnyski 3 000,00
62 Koło Gospodyń Wiejskich „Kolonianki” w Pniewie Kolonii Inwestycja i rozwój Koła Gospodyń Wiejskich Zatory pułtuski 4 100,00
63 Koło Gospodyń Wiejskich w Pniewie „Pniewianki” Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie Zatory pułtuski 5 000,00
64 Koło Gospodyń Wiejskich „ZATORZANKI” w Zatorach Działalność wspomagająca rozwój i integrację lokalnej społeczności Zatory pułtuski 5 000,00
65 Koło Gospodyń Wiejskich w Dębinach „NAD STAWEM” Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie Zatory pułtuski 5 000,00
66 Koło Gospodyń Wiejskich w Cieńszy Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie Zatory pułtuski 5 000,00
67 Koło Gospodyń Wiejskich w Glinicach Wielkich Pełną parą w kuchni Winnica pułtuski 5 000,00
68 Koło Gospodyń Wiejskich w Mieszkach Leśnikach Biesiada – Koło Gospodyń do stołów zasiada Winnica pułtuski 4 900,00
69 Koło Gospodyń Wiejskich w Głodowie Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie Pułtusk pułtuski 5 000,00
70 Koło Gospodyń Wiejskich „Wysokie Obcasy” w Winnicy Maszyny do popcornu i waty cukrowej oraz krzesła bankietowe dla KGW WYSOKIE OBCASY w Winnicy Winnica pułtuski 4 965,00
71 Koło Gospodyń Wiejskich „Goliatki” w Goliatach Stawiamy na rozwój KGW Goliatki Lubowidz żuromiński 5 000,00

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco