Samorządy dokładają miliony do oświaty. Czy w roku 2020 to się zmieni?

Wiadomości

Subwencja oświatowa nie wystarcza jednostkom samorządu terytorialnego na zadania związane z edukacją, zwłaszcza te narzucone reformą. Tak samo sytuacja wygląda w Ciechanowie i całym powiecie. Jest jednak szansa, że 2020 roku kwota subwencji oświatowej wzrośnie. Czy będzie wystarczająca?

W Ciechanowie w tym roku miasto dołożyło do oświaty 19 milionów złotych,  to o dwa miliony więcej niż w roku ubiegłym.

Wstępne obliczenia resortu edukacji pokazują, że ogólna kwota przyszłorocznej subwencji oświatowej będzie o 6 proc. wyższa niż tegoroczna. Największy udział w tym wzroście będą miały powiaty i miasta na prawach powiatu.

Dla miast na prawach powiatu, czyli również dla Ciechanowa, subwencja oświatowa ma wzrosnąć w zakresie zadań powiatowych – o ponad 15 proc. (przy zakładanym wzroście liczby uczniów w liceach i technikach o ok. 8 proc.). Taki sam wzrost odnotują powiaty ziemskie (przy wzroście liczby uczniów o ponad 10 proc.).

W przypadku zadań gminnych kwota subwencji oświatowej wzrośnie o 1,4 proc. przy malejącej o 6 proc. liczbie uczniów w związku z przejęciem jednego rocznika przez szkoły prowadzone przez powiaty.

Strona samorządowa podkreślała, że wzrost subwencji jest zbyt mały w stosunku do rosnących kosztów związanych z oświatą. Chodzi m.in. o podwyżki dla nauczycieli, podwyżki dla pracowników niepedagogicznych czy pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Samorządowcy zawnioskowali, by minister edukacji Dariusz Piontkowski wziął udział w październikowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i wysłuchał ich argumentów.

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco