Święto Policji

Temat dnia, Wiadomości
Ciechanowskie obchody Święta Policji odbyły się w tym roku 23 lipca. Wydarzenie upamiętnia 102. rocznicę powstania polskiej Policji. W trakcie uroczystości odbył się uroczysty apel, wręczono odznaczenie oraz mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Obchody Święta Policji rozpoczęły się o godz. 11:30 złożeniem wieńca pod Krzyżem Katyńskim w Ciechanowie przy Kościele Farnym w hołdzie ofiarom zbrodni katyńskiej, mieszkańcom ziemi ciechanowskiej, oficerom Wojska Polskiego i policji, zamordowanych wiosną 1940 r. przez NKWD.

O godz. 12:00 w Kościele pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny parafii Św. Tekli w Ciechanowie odbyła się Msza Święta w intencji Policjantów i pracowników Policji.

Uroczystości kontynuowano na placu Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie insp. Zbigniew Andres przywitał Policjantki, Policjantów oraz pracowników Policji oraz podziękował im za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków w tym trudnym czasie jakim był okres pandemii. Podziękował kapelanowi ciechanowskiej Policji księdzu kanonikowi Wojciechowi Hubert, który zawsze jest obecny w ważnych dla nas wydarzeniach oraz wspiera  policjantów i pracowników Policji w codziennej służbie. Komendant w swoim przemówieniu pogratulował wszystkim odznaczonym oraz awansowanym. I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie podinsp. Radosław Romanowski odczytał list skierowany do Policjantek Policjantów oraz Pracowników Policji przez Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Waldemara Wołowca. Następnie głos zabrał kapelan ciechanowskiej policji ksiądz kanonik Wojciech Hubert.

Święto Policji było okazją do wręczenia okolicznościowego medalu przyznanego przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie podinsp. Radosławowi Romanowskiemu. W tym dniu I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie otrzymał również awans na wyższy stopień i z dniem 24 lipca został mianowany podinspektorem Policji.

W 102 rocznicę powstania Polskiej Policji Państwowej podczas uroczystego apelu na placu Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie na wyższe stopnie policyjne mianowano kilkudziesięciu ciechanowskich policjantów.

Podczas uroczystości w Komendzie Wojewódzkiej zs. w Radomiu podczas obchodów Święta Policji garnizonu mazowieckiego, awans na stopień inspektora otrzymał Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie Zbigniew Andres. W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymała podkom. Ewa Brzezińska,  natomiast w dniu 22 lipca pracownik Policji Pani Barbara Krysik otrzymała Złoty Medal za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, oraz długoletnią służbę.

fot. KPP Ciechanów

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco