Tomasz Grembowicz zajmie miejsce zmarłego Stanisława Kęsika

Temat dnia, Wiadomości

Komisarz Wyborczy wydał postanowienie w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Ciechanowskiego

 

-Postanawia się o wstąpieniu na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 1, właściwym dla wyboru Rady Powiatu Ciechanowskiego; mandat obejmuje Pan Tomasz Adam GREMBOWICZ – kandydat z listy nr 16 – KW CIECHANOWSKIE BEZPARTYJNE UGRUPOW WYBORCZE, który w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności oraz nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia mandatu. Postanowienie przekazuje się Zainteresowanemu, Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu Ciechanowskiego – czytamy w postanowieniu.

Fot. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco