Jesteś seniorem? Ta rada jest dla Ciebie

0
87

Z uwagi na kończącą się 3-letnią kadencję Ciechanowskiej Rady Seniorów, przeprowadzone zostaną wybory. Kandydatów można zgłaszać od dziś (11 marca) do piątku 22 marca.

Karty zgłoszeniowe są dostępne w Wydziale Kontaktów Społecznych Urzędu Miasta Ciechanów (pl. Jana Pawła II 6, parter, pokój nr 4) oraz na stronie internetowej urzędu (www.umciechanow.pl/dla_mieszkancow/seniorzy). Kandydatów mogą zgłaszać środowiska zrzeszające seniorów (związki, stowarzyszenia, kluby) lub osoby fizyczne. W karcie zgłoszeniowej należy podać dane kandydata wraz z jego krótką biografią oraz informacją o jego doświadczeniu w działaniach na rzecz seniorów. W przypadku, gdy kandydat nie jest reprezentantem żadnej organizacji pozarządowej, działającej na rzecz seniorów, do karty powinna być dołączona lista poparcia 15 osób zamieszkałych na terenie Ciechanowa.
Nazwiska kandydatów zostaną opublikowane na stronie urzędu, a jeszcze w marcu w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kraszewskiego 8 odbędzie się spotkanie, podczas którego seniorzy wybiorą członków Rady Seniorów. Następnie, na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez prezydenta, Rada Seniorów ze swojego grona wybierze przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

W pierwszej Radzie Seniorów, której kadencja właśnie mija, zasiada obecnie 11 osób reprezentujących środowiska senioralne. Rada regularnie spotyka się, zgłasza miastu swoje postulaty, działa na rzecz inicjatyw dla osób starszych z Ciechanowa. Na wniosek Rady Seniorów m.in. wprowadzona została Karta Seniora, obniżono granicę wieku (z 75 na 70 rok życia), uprawniającego do darmowych przejazdów komunikacją miejską, jak również zorganizowano pierwszy raz „Senioralia”. Rada wnioskowała np. o montaż nowych wiat przystankowych czy ustawienie kolejnych ławek w miejskiej przestrzeni.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Kontaktów Społecznych (23 674 92 82).

PODZIEL SIĘ

KOMENTARZE

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w portalu Nasz Ciechanów, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

Wprowadź treść komentarza
Wpisz swoje imię