GłównaTemat dniaNowe warianty przebiegu obwodnicy południowej Ciechanowa

Nowe warianty przebiegu obwodnicy południowej Ciechanowa

-

Po sprzeciwie miasta wobec wszystkich trzech zaproponowanych w październiku wariantów przebiegu obwodnicy Ciechanowa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła nowe propozycje, które zostały omówione dziś (16 grudnia) na spotkaniu z samorządowcami. Wnioski przedstawione przez prezydenta Ciechanowa zostały uwzględnione. Dwa nowo zaproponowane przebiegi obwodnicy zyskały aprobatę władz miasta. Jeden wychodzi poza obszar administracyjny Ciechanowa, drugi w niewielkim stopniu wkracza w granice miasta.

– Mam dużą satysfakcję, że udało się wypracować nowe warianty przebiegu obwodnicy południowej Ciechanowa. Sprzeciw miasta wobec wcześniejszych wariantów okazał się skuteczny, a nasze uwagi przyjęte. To jest nasz wspólny sukces. Są jeszcze szczegóły, które wymagają dopracowania, ale idziemy w dobrym kierunku. Przede wszystkim obwodnica musi przechodzić poza administracyjnym terenem miasta. Zostało to uwzględnione. Dziękuję pracownikom ratusza, mieszkańcom, ale także Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za umiejętny dialog – mówi prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

- R E K L A M A -"))

Wcześniejsze trzy warianty przebiegu obwodnicy Ciechanowa, projektowanej wzdłuż drogi krajowej nr 60, zostały uznane przez władze miasta za nieakceptowalne. Przechodziły przez teren zabudowy mieszkaniowej, istotnie wkraczały w obszar miasta. Jeden z nich zakładał zniszczenie użytku ekologicznego „Bagry”, inny wycięcie lasu krubińskiego. Miasto Ciechanów już 15 października, czyli w dniu rozpoczęcia konsultacji społecznych i upublicznienia wariantów przez GDDKiA wydało krytyczne stanowisko wobec projektowanych rozwiązań.

Dziś (16 grudnia) odbyło się spotkanie online przedstawicieli GDDKiA z lokalnymi samorządowcami, w którym udział wziął m.in. prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. Przedstawiono na nim trzy nowe warianty („A – niebieski”, „B – czerwony” i „C – zielony”).

Wariant „A – niebieski” nie zyskał akceptacji miasta. Jest powieleniem już wcześniej przedstawionej propozycji. Stanowi rodzaj obwodnicy śródmiejskiej, co jest sprzeczne z założeniami „Programu budowy 100 obwodnic”. Celem tego programu jest bowiem „wyprowadzenie ruchu z miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas”.

Tymczasem przebieg trasy przecina tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zarówno istniejącej, jak i planowanej. To tereny położone wzdłuż ulicy Bielińskiej, a także obejmujące obszar nowopowstającego osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ulicy Kruczej. Wariant „A – niebieski” budowy obwodnicy koliduje także z wybudowanymi w ostatnich latach, z udziałem środków unijnych, kluczowymi dla układu komunikacyjnego miasta Ciechanowa drogami gminnymi: drogą obwodową oraz pętlą miejską. Aleja Unii Europejskiej, będąca wschodnią obwodnicą Ciechanowa, łącząca drogi krajowe nr 50 i 60, została wybudowana w latach 2018-2019. Proponowany wariant „A – niebieski” przecina ustanowioną przez Radę Miasta Ciechanów formę ochrony przyrody – użytek ekologiczny „Bagry”, co doprowadzi do bezpowrotnego zniszczenia siedlisk przyrodniczych występujących w zbiorniku wodnym, na jego brzegu i w sąsiedztwie.

Wariant „B – czerwony” został zaakceptowany przez miasto. W niewielkim stopniu przechodzi przez obszar miasta. Początek projektowanej obwodnicy w tym wariancie zlokalizowany jest na drodze krajowej nr 60 na granicy wsi Rykaczewo i Ujazdówek w gminie wiejskiej Ciechanów. Dalej, przed zabudowaniami zakładu mięsnego Cedrob, trasa obwodnicy skręca łagodnym łukiem w kierunku południowo-wschodnim i prowadzi przez tereny pól, łąk i pastwisk, omijając istniejącą zabudowę we wsi Ujazdowo, przecinając ulicę Ciechanowską w odległości około 150 m na północ od najbliższych zabudowań we wsi Kownaty Żędowe. Dalej trasa przecina rzekę Łydynię w rejonie punktu styku trzech wsi: Niechodzin, Nużewo i Kownaty Żędowe. Następnie biegnie po południowej stronie istniejącej zabudowy we wsi Nużewo, skręca łagodnym łukiem w kierunku wschodnim, przecinając równocześnie ulicę Nużewską. Obwodnica przecina drogę krajową nr 50 w rejonie granicy miasta Ciechanów i gminy wiejskiej Ciechanów, następnie biegnie dalej w kierunku wschodnim przez tereny pół, łąk i pastwisk, przecinając linię kolejową relacji Warszawa-Gdańsk w odległości około 250m na południe od granicy miasta Ciechanów. Dalej trasa przecina wieś Mieszki-Atle, omijając istniejącą zabudowę. Następnie przebiega przez teren miasta Ciechanów, przecinając ulicę Sońską w odległości około 200 m na północ od granicy miasta Ciechanów i biegnie w rejonie południowej granicy Rodzinnych Ogrodów Działkowych Grędzice. Obwodnica prowadzi w kierunku północno-wschodnim i przecina skrzyżowanie ul. Żytniej z drogą prowadząco do wsi Rzeczki-Gąski. Dalej trasa przekracza granicę gminy Gołymin-Ośrodek w odległości około 450 m na południe od punktu styku trzech gmin: gminy wiejskiej Ciechanów, gminy Gołymin Ośrodek i gminy Opinogóra Górna. Następnie, omijając zabudowania we wsi Truszki, skręca łukiem w kierunku wschodnim, przecinając dalej granice wsi Nasierowo Górne i Wróblewko. Biegnąc dalej prosto, włącza się do drogi krajowej nr 50 na wysokości skrzyżowania z drogą prowadzącą do miejscowości Chruściele.

W ocenie miasta najlepszym z proponowanych rozwiązań jest wariant „C – zielony”, gdyż w ogóle nie wkracza w granice Ciechanowa. W tej wersji obwodnica w pełni okala miasto, nie koliduje z zabudowaniami ani terenami objętymi ochroną ekologiczną.

Początek projektowanej obwodnicy w wariancie „C – zielonym” zlokalizowany jest na drodze krajowej nr 60 na granicy wsi Rykaczewo i Ujazdówek w gminie wiejskiej Ciechanów. Dalej, przed zabudowaniami zakładu mięsnego Cedrob, trasa obwodnicy skręca łagodnym łukiem w kierunku południowo-wschodnim i prowadzi przez tereny pól, łąk i pastwisk, omijając istniejącą zabudowę we wsi Ujazdowo, przecinając ulicę Ciechanowską w odległości około 300 m na północ od najbliższych zabudowań we wsi Kownaty Żędowe. Dalej trasa przecina rzekę Łydynię w odległości około 400 m na północ od punktu styku trzech wsi: Niechodzin, Nużewo i Kownaty Żędowe. Następnie biegnie po południowej stronie istniejącej zabudowy we wsi Nużewo, skręca łagodnym łukiem w kierunku wschodnim, przecinając równocześnie ulicę Nużewską. Obwodnica przecina drogę krajową nr 50 w odległości około 150 m na północ od lasu położonego we wsi Sokołówek i biegnie dalej w kierunku wschodnim przez tereny pół, łąk i pastwisk, przecinając linię kolejową relacji Warszawa-Gdańsk w odległości około 800 m na południe od granicy miasta Ciechanów. Dalej trasa przecina wieś Mieszki-Atle, omijając istniejącą zabudowę. Następnie przecina ulicę Sońską w odległości około 200 m na południe od granicy miasta Ciechanów i biegnie w rejonie południowej granicy Rodzinnych Ogrodów Działkowych Grędzice. Obwodnica prowadzi w kierunku północno-wschodnim i włącza się w ul. Żytnią na terenie wsi Rzeczki-Gąski i pokrywa się z jej przebiegiem, aż do granicy z miejscowością Nasierowo Górne. Następnie przekraczając granicę gminy Gołymin-Ośrodek oraz omijając, od strony północnej, istniejącą zabudowę Nasierowa Górnego, biegnie prosto i włącza się do drogi krajowej nr 50 na wysokości skrzyżowania z drogą prowadzącą do miejscowości Chruściele.

Podczas spotkania konsultacyjnego prezydent Krzysztof Kosiński zaproponował, aby pracować nad wariantem „B – czerwonym” i „C – zielonym” oraz uznać je za wiodące w dalszych pracach projektowych i równocześnie odrzucić nieakceptowalny przebieg obwodnicy mającej charakter śródmiejski w wariancie „A – niebieskim”. Z przyczyn formalnych GDDKiA jest jednak zobowiązana do prac nad trzema różnymi wariantami. Ostateczny przebieg obwodnicy będzie podlegał dalszym konsultacjom, które rozpoczną się w pierwszym kwartale 2022 roku.

Fot. UM Ciechanów

- R E K L A M A -"))

Polityka prywatności oraz RODO

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w portalu Nasz Ciechanów w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Nasz Ciechanów" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z regulaminem.

KOMENTARZE

Wprowadź treść komentarza
Wpisz swoje imię

R E K L A M A

R E K L A M A