PUP sypnie groszem. Dotacje na rozpoczęcie działalności dla ponad 50 osób

0
233

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie od 20 maja będzie przyjmował wnioski osób bezrobotnych na przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Łącznie z dofinansowania skorzysta ponad 50 osób, ponieważ ogłoszone zostały dwa nabory.

W terminie od 20.05.2019 r. do 27.05.2019 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 50 osób bezrobotnych wieku 30 lat i więcej

O udział w projekcie ubiegać się mogą osoby w wieku 30 lat i więcej, posiadające status osoby bezrobotnej, dla których został ustalony I lub II profil pomocy oraz spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • długotrwale bezrobotne zarejestrowane nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,
 • z niepełnosprawnościami,
 • w wieku 50 lat i więcej,
 • posiadające niskie kwalifikacje zawodowe (tzn., posiadające wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące, średnie techniczne),
 • kobiety,
 • mężczyźni w wieku pomiędzy 30 a 49 rokiem życia posiadający wykształcenie na poziomie wyższym – nienależący do grupy osób: w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach zawodowych.

W tym samym terminie przeprowadzony zostanie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 9 osób bezrobotnych do 30 roku życia.

O udział w projekcie ubiegać się mogą osoby młode w wieku 18-29 lat (kobiety i mężczyźni) pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ciechanowie jako bezrobotne z ustalonym I lub II profilem pomocy (tzw. młodzież NEET), w szczególności osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają łącznie poniżej określone warunki:

 • nie kształcą się, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 • nie szkolą się, nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy – nie brały udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich  4 tygodni,
 • nie brały udziału w projekcie w 2018 i 2019 roku.

Zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce:

 • osoby do 25 r. życia mogą otrzymać wsparcie w ramach projektu w okresie do 4 miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie,
 • osoby w wieku 25-29 lat mogą otrzymać wsparcie w ramach projektu w okresie do 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.
PODZIEL SIĘ

KOMENTARZE

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w portalu Nasz Ciechanów, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

Wprowadź treść komentarza
Wpisz swoje imię