Główna Wiadomości Wybory samorządowe: jak i gdzie głosować

Wybory samorządowe: jak i gdzie głosować

-

Miasto zachęca wszystkich pełnoletnich mieszkańców do udziału w wyborach samorządowych, które odbędą się 21 października. Głosować będzie można w jednej z siedzib obwodowej komisji wyborczej – w zależności od adresu zameldowania mieszkańca. Każdy będzie mógł oddać jeden głos na kandydata na prezydenta, jeden na kandydata do rady miasta, jeden na kandydata do rady powiatu i jeden na kandydata do sejmiku województwa.

Miasto podzielone jest na 21 obwodów głosowania, ponadto obwody odrębne stanowią: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie oraz Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w godz. 7.00-21.00. Pełen spis ulic przypisanych do poszczególnych obwodów oraz wyznaczonych dla obwodów lokali wyborczych dostępny jest w obwieszczeniu prezydenta miasta na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów pod linkiem: umciechanow.pl/wybory

- R E K L A M A -"))

Każdy głosujący, po okazaniu dowodu osobistego, otrzyma cztery karty do głosowania. Należy wskazać jednego kandydata na danej karcie – w kratce obok nazwiska postawić znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się wewnątrz kratki).

Zagłosować będzie można na: jednego z kandydatów na Prezydenta Miasta Ciechanów, na jednego z kandydatów na radnego Rady Miasta Ciechanów, na jednego z kandydatów na radnego Rady Powiatu Ciechanowskiego oraz jednego z kandydatów na radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W przypadku głosowania na prezydenta oraz radnego do rady powiatu i radnego sejmiku każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec miasta wybiera kandydata spośród tych samych osób. Jeżeli chodzi o kandydatów do Rady Miasta – w każdym z czterech okręgów, na które podzielone jest miasto, kandydują inne osoby. Okręg nr 1 to osiedla: Kargoszyn, Podzamcze, Powstańców Wielkopolskich. Okręg nr 2 to osiedla: Kwiatowe, Bloki, Zachód. Okręg nr 3 to osiedla: Aleksandrówka, Aleksandrówka II, Śródmieście. Okręg nr 4 tu osiedla: Płońska, Słoneczne, Przemysłowe. Wykaz ulic wchodzących w skład poszczególnych osiedli dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta: https://www.umciechanow.pl/dla_mieszkancow/zarzady_osiedli

Osoby mieszkające na stałe w Ciechanowie, ale nie zameldowane w mieście, by zagłosować, mogą zostać wpisane do rejestru wyborców. Wpisanym można zostać na podstawie decyzji wydanej przez prezydenta miasta. Należy w tej sprawie złożyć wniosek w Urzędzie Miasta, wraz ze wskazanymi w Kodeksie Wyborczym załącznikami. Urząd ma obowiązek sprawdzić faktyczne stałe zamieszkiwanie. Urząd Miasta ma na wydanie decyzji 3 dni. Formularze wniosków przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta (parter, budynek przy ul. Wodnej 1), szczegółowych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich (tel. 23 674 92 19 lub 45).

Istnieje także możliwość głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika. Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; całkowitej niezdolności do pracy; niezdolności do samodzielnej egzystencji; o zaliczeniu do I grupy inwalidów; o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; całkowitej niezdolności do pracy; niezdolności do samodzielnej egzystencji; o zaliczeniu do I grupy inwalidów; o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Prezydenta Miasta Ciechanów najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

 

- R E K L A M A -"))

Polityka prywatności oraz RODO

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w portalu Nasz Ciechanów w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Nasz Ciechanów" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z regulaminem.

KOMENTARZE

Wprowadź treść komentarza
Wpisz swoje imię

Środowisko dziennikarskie straciło wspaniałego kolegę i przyjaciela

Dziś w wieku 60 lat odszedł wieloletni dziennikarz i reporter Tygodnika Ciechanowskiego Krzysiu Kowalski To bardzo smutna wiadomość dla całego środowiska dziennikarskiego. Odszedł człowiek skromny,...

ZUS: Za okres kwarantanny przysługują świadczenia z tytułu choroby

Wystawienie zaświadczenia lekarskiego pozostaje w kompetencji lekarza Osoba poddana kwarantannie lub izolacji ma prawo do otrzymania świadczeń z tytułu choroby. Podstawą do ich wypłacenia jest...

Nowe „Gwiezdne Wojny” nie w Ciechanowie

Dystrybutor zażądał na wyłączności na 4 tygodnie Kino Łydynia podjęło decyzję o nie graniu Gwiezdnych Wojen bowiem dystrybutor zażądał wyświetlania filmu przez 4 tygodnie na...

R E K L A M A

R E K L A M A