Wybrano członków III kadencji Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

0
173

W ratuszu podczas spotkania z organizacjami pozarządowymi, organizacje wybrały swoich przedstawicieli do CRDPP, która jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym działającym przy prezydencie. Swoich reprezentantów wskazali także radni i prezydent.

Rada składa się z 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 3 przedstawicieli prezydenta i 3 przedstawicieli Rady Miasta. Każda z organizacji mogła zgłosić jednego kandydata, kandydatura musiała uzyskać rekomendację co najmniej trzech innych organizacji. Zgłoszono 10 kandydatur, wyboru spośród nich organizacje dokonały w drodze głosowania tajnego. Wybrane osoby to: Maciej Kraszewski, Patryk Nieznański, Katarzyna Stawicka, Katarzyna Michalska, Ilona Kowalska, Janusz Banaś. Reprezentanci Rady Miasta w CRDPP to: Piotr Wojciechowski, Karol Makijonko, Agnieszka Kuźma. Osoby reprezentujące prezydenta to: Marzena Lentowszczyk, Renata Jeziółkowska, Olga Zmudczyńska-Pabich.

PODZIEL SIĘ

KOMENTARZE

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w portalu Nasz Ciechanów, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

Wprowadź treść komentarza
Wpisz swoje imię