Woda z  wodociągu  Zalesie na Glinojecku nie nadaje się do picia

Temat dnia, Wiadomości

Woda z  wodociągu  Zalesie nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.).

Administrator ww. wodociągu został zobligowany do poinformowania konsumentów o braku przydatności wody do spożycia i zapewnienia wody o właściwej jakości z innego, zastępczego źródła. wodociąg ww. zaopatruję w wodę wszystkie miejscowości Gminy Glinojeck:

W przypadku braku zaopatrzenia w wodę przez ZGK w Glinojecku, Prezes zwraca się z prośbą, aby mieszkańcy gminy kupowali wodę we własnym zakresie. Zwrot kosztów nastąpi po okazaniu dowodu zakupu.

Fot. pixabay

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco