Wycinka drzew w Lesie Śmiecińskim

Temat dnia, Wiadomości

-Drzewa niebezpieczne, to takie które ze względu na stan sanitarny stwarzają realne zagrożenie bezpieczeństwa. W wyniku chorób grzybowych, zgnilizny, zasychania tracą swoją stabilność. Usuwanie opisanych wyżej drzew odbywa się właśnie w Lesie Śmiecińskim. Powierzchnie oznaczone są żółtymi tablicami ostrzegawczymi, które mają na celu powiadomienie odwiedzających o grożącym niebezpieczeństwie i prowadzonych pracach. Bardzo prosimy o to, aby każdy zapoznał się z oznaczeniem i do niego dostosował. Tutaj chodzi o zdrowie i życie ludzkie. Prace staramy się przeprowadzić jak najsprawniej i zakończyć w tym tygodniu. Dziękujemy za wyrozumiałość i zapraszamy do odwiedzania innych kompleksów leśnych – informuje Nadleśnictwo Ciechanów, Lasy Państwowe

Fot. FB/ Nadleśnictwo Ciechanów, Lasy Państwowe

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco