XII Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Leśników rozstrzygnięty

Temat dnia, Wiadomości

Trzecim najlepszym rzeźbiarzem uznany został ciechanowski leśniczy z Bardonek Piotr Głowacz

W piątek, 1 października o godzinie 13:00 w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie – Muzeum Leśnictwa w Powozowni odbyła się uroczysta gala XII Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Leśników OPTAL 2021®, przebiegającego pod patronatem dyrektora generalnego Lasów Państwowych, Józefa Kubicy.

W Przeglądzie wzięło udział 70 twórców z całej Polski. W sumie do Gołuchowa nadesłano 337 prac, w sześciu kategoriach: malarstwie, rzeźbie, literaturze, tkaninie, fotografii i multimediach. Nazwiska laureatów oraz wyróżnionych w poszczególnych kategoriach konkursowych zawiera Protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego.

Ewa Jedlikowska, dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, przyznała nagrodę Grand Prix Piotrowi Barwikowi, sekretarzowi w Nadleśnictwie Dąbrowa, za animację „Nim zetniemy”. Jak czytamy w uzasadnieniu: Praca udowodniła, że za pomocą ogólnie dostępnych środków można wykonać animację, której przejrzysta forma ma znakomity przekaz edukacyjny kierowany do odbiorców w każdym wieku.

Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Leśników jest wydarzeniem będącym doskonałą platformą spotkań, wymiany myśli i wypowiedzią tego, co ludziom związanym z lasem w duszy gra. Tym, co namacalnie zostaje po spotkaniu jest ekspozycja niezwykle różnorodnych prac.

Fot. FB/Nadleśnictwo Ciechanów

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco