Zakończono modernizację ul. Andersena

Temat dnia, Wiadomości

Kolejna ulica na osiedlu „Kargoszyn” ma nową nawierzchnię i chodnik. Drogę odwodniono, wybudowano też przyłącza sanitarne do nowo zagospodarowanych działek. Zwiększono bezpieczeństwo poprzez montaż nowego oświetlenia.

Mieszkańcy mogą już jeździć po nowej nawierzchni wykonanej z kostki betonowej. Przy jezdni ułożony został chodnik, wykonano też zjazdy do posesji.

Miasto wybudowało już nowe słupy oświetleniowe. Ulicę oświetliło 5 lamp.

Jeszcze w tym roku na tym samym osiedlu w Ciechanowie ma zakończyć się przebudowa drugiej części ul. Dygasińskiego. Pierwszy odcinek (od ul. Prusa w kierunku rowu) został zmodernizowany w 2016 roku. Tym razem remontowi poddany jest odcinek pomiędzy ul. Kargoszyńską i pętlą miejską. To około 300 metrów bieżących. Już przebudowana została sieć teletechniczna, kolidująca z zaprojektowanym układem drogi. Aktualnie budowana jest kanalizacja deszczowa w celu odwodnienia drogi. W trakcie wykonywania jest korytowanie pod chodnik, następnie korytowana będzie sama droga i układane zostaną warstwy konstrukcyjne.

Tego lata na osiedlu „Kargoszyn” wyremontowano ul. Bartołda. Droga została odwodniona, ułożono nową nawierzchnię z asfaltu, wybudowano chodniki i oświetlenie.

W 2018 r. miasto zmodernizowało ul. Kargoszyńską. Pozyskane 1,8 mln. zł umożliwiły jej wyasfaltowanie, powstała też ścieżka rowerowa, zatoka autobusowa i miejsca postojowe, wykonano prace związane z kanalizacją deszczową, a na terenach zielonych zasiano trawę, zasadzone zostały drzewa.

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco