Zakończyła się przebudowa ulicy Generała Józefa Bema w Glinojecku

Temat dnia, Wiadomości

W lipcu zakończyła się przebudowa ulicy Generała Józefa Bema w Glinojecku. Ulica zyskała nową nawierzchnię z betonu asfaltowego. Całkowita długość ulicy po przebudowie to 190 m. Wykonano warstwy wiążącej gr. 5 cm – 817,30 m2 oraz warstwy ścieralnej gr. 4 cm – 817,30 m2.

Wybudowano nowe chodniki oraz zjazdy z kostki brukowej. Postał nowy parking z kostki betonowej gr. 8 cm – 98,40 m2, a także ustawiono nowe oznakowanie pionowe.

Wymieniono sieć wodociągową z rur azbestowych sieć z rur PVC oraz kanalizację deszczową na całym odcinku wraz z wpustami ulicznymi.

Wykonawcą robót była firma Z.U.H. MARBUD mgr inż. Mariusz Piętka z Ciechanowa.

Zamieniono organizację ruchu ulica Gen. Józefa Bema będzie jednokierunkowa- wjazd od Drogi Krajowej nr 60.

Przebudowa drogi poprawi bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnieni spójności sieci dróg publicznych na terenie Miasta.

Dofnansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 225 005,40 zł.

Dofnansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 420 455,24 zł.

Fot. UMiG Glinojeck

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco