Zarząd Powiatu Ciechanowskiego przeciwko plano GDDKiA

Temat dnia, Wiadomości
Zarząd Powiatu Ciechanowskiego na ostatnim posiedzeniu, wyraził negatywną opinię ws. zaprezentowanych przez GDDKiA wariantów projektowanej obwodnicy Ciechanowa.
-Analiza przedstawionych koncepcji wykazała ich niezgodność z obecnie obowiązującymi aktami planistycznymi szczebla gminnego i wojewódzkiego. Ponadto przedstawione koncepcje nie wpisują się w podstawowe przesłanki – społeczne, ekonomiczne, komunikacyjne, przyrodnicze czy urbanistyczne, które powinny stanowić główne wytyczne przy projektowaniu tego rodzaju inwestycji. W związku z powyższym Zarząd Powiatu nie miał podstaw do pozytywnego zaopiniowania koncepcji przedstawionych przez GDDKiA – podkreśla starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco