Zarząd Powiatu Ciechanowskiego z wotum zaufania i absolutorium

Temat dnia, Wiadomości
Na wczorajszej Sesji Rady Powiatu pozytywnie zostały ocenione zarówno Raport o stanie Powiatu jaki i Sprawozdanie z Wykonania Budżetu za 2020 r.
-Przedstawione dane jednoznacznie potwierdzają dobrą sytuację naszego Powiatu zarówno pod względem finansowym jak i organizacyjnym. Tak dobra sytuacja, w tak trudnej rzeczywistości jest efektem prowadzonej racjonalnej i przemyślanej gospodarki finansowej. Warto zauważyć, że przez cały 2020 r. Starostwo Powiatowe, pomimo niezwykle trudnej sytuacji epidemiologicznej jako jeden z nielicznych urzędów funkcjonował nieprzerwanie. Realizowaliśmy nowe inwestycje i ważne społecznie inicjatywy, przygotowywaliśmy również nowe zadania, których realizację rozpoczynamy w tym roku. To był wyjątkowo trudny, ale również niezwykle pracowity rok, za co Wszystkim składam ogromne podziękowania.
Pragnę podziękować Zarządowi i Radnym Powiatu Ciechanowskiego za wsparcie i bardzo dobrą współpracę. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Wicestarosty Stanisława Kęsika, Przewodniczącego Rady Powiatu Sławomira Morawskiego, Członków Zarządu – Wojciecha Rykowskiego, Stefana Żbikowskiego, Adama Krzemińskiego i Radnych – Jolanty Teklińkiej, Zenony Babicz, Ireny Gawareckiej, Mirosława Szymańczyka, Łukasza Lewandowskiego, Wiesława Balcerzaka, Cezarego Chodkowskiego, Jacka Oglęckiego.
Słowa podziękowania kieruję do Kierowników i Pracowników wszystkich Wydziałów Starostwa Powiatowego, szczególnie dziękuję Pani Skarbnik Hannie Dworeckiej i Wydziałowi Finansowemu za przygotowanie Sprawozdania Finansowego. Dziękuję Dyrektorom i Pracownikom Jednostek Organizacyjnych Powiatu. Dobra sytuacja nie tylko finansowa Powiatu to zasługa i ogromne zaangażowanie wielu osób. Jeszcze raz serdecznie dziękuję – poinformowała starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak.
Fot. FB/Joanna Potocka-Rak

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco