Zmiana na stanowisku Prezesa ZGK Sp. z o.o. w Glinojecku

Temat dnia, Wiadomości

Z dniem 30 września 2021 r.  Andrzej Franczak skończył pełnić obowiązki Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Glinojecku. Funkcję prezesa sprawował przez kilkanaście lat.

 

Obowiązki prezesa przejmie Emil Szwejkowski, urodzony 10.08.1986 r. Ukończył studia jednolite stacjonarne na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, kierunek: Automatyka i Robotyka, specjalność: Automatyka. Uzyskał tytuł mgr inż. Ukończone studia podyplomowe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w zakresie „Instalacje i urządzenia elektryczne – projektowanie i eksploatacja”. Posiada 10 – letnie doświadczenie zawodowe. Ostatnie 7 lat pracy zawodowej związane z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o. o. na stanowiskach: specjalista ds. automatyki w dziale oczyszczalni ścieków, główny spec. ds. automatyki, p.o. gł. spec. ds. energetyki oraz z-ca kierownika działu produkcji wody. Posiada 2 – letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem.

Fot. Powiat Ciechanowski

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco