Zmiany w ciechanowskiej delegaturze WIOŚ -u

Wiadomości

Pełniącą obowiązki została Małgorzata Pałka.

Po ponad 20 latach kierowania ciechanowską delegaturą  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Andrzej Gwizdała – Czaplicki przeszedł na emeryturę.

Mazowiecki Inspektor Ochrony Środowiska pełnienie obowiązków powierzył Małgorzacie Pałce –  pracownikowi tej delegatury.  W zakresie działań inspekcyjnych i monitoringu środowiska Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu obejmuje swym zasięgiem działania powiaty: ciechanowski, legionowski, mławski, nowodworski, płoński, pułtuski, żuromiński.

Fot. wios.warszawa.pl

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco