Żołnierze na ulicach Regimina

Wiadomości

26 października, na terenie gminy Regimin odbędzie się szkolenie mazowieckich Terytorialsów.

Szkolenia poza rejonami wojskowymi są jednym z elementów programu szkolenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, są również praktycznym wymiarem terytorialnego charakteru formacji, który z jednej strony zapewnia znajomość terenu, mieszkańców, lokalnych uwarunkowań, a z drugiej daje możliwość bezpośredniego i błyskawicznego wsparcia dla mieszkańców dotkniętych skutkami np. klęsk żywiołowych.

Tego typu szkolenie, 26 października tj. w sobotę, odbędzie się w gminie Regimin, która położona jest w Stałym Rejonie Odpowiedzialności 51 batalionu lekkiej piechoty 5 MBOT. Dwie kompanie ciechanowskiego batalionu będą realizowały 6 epizodów w różnych częściach gminy, m.in. przy moście na terenie miasta, oraz przy Urzędzie Gminy. Od godz. 10:00 będą odbywały się patrole piesze wojska po ulicach Regimina.

– Podczas realizacji wszystkich epizodów zostaną użyte środki pozoracji pola walki z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Mogą wystąpić utrudnienia w postaci hałasu (wystrzały ze ślepej amunicji, petardy), chwilowe zadymienie w rejonie działania wojska (granat dymny – całkowicie niegroźny dla człowieka). Szczególne  vnatężenie użycia tych środków będzie miało miejsce w rejonach nie zamieszkałych przez mieszkańców tj. PĆT Targonie oraz łąka w rejonie miasta Regimin. Ponadto, odbywał się będzie ruch pojazdów wojskowych po drogach gminnych – informuje dowódca 51 blp, ppłk Karol Szczepaniak

Organizatorzy akcji zachęcają mieszkańców Regimina do nawiązywania kontaktu ze szkolącym się wojskiem, rozmowę z żołnierzami, zapoznanie się ze specyfiką formacji, szkoleniem i uzbrojeniem.

Dodaj komentarz

Nasz Ciechanów

Lokalny portal informacyjny.

Bądź na bieżąco